city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (XJ174)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (XJ174)

รหัส JP-TTN450

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน

ฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ  และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ

อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (XJ174)
http://www.grandholiday.co.th/view/4497
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
  • วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ18,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ