city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินเดีย India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู 5วัน3คืน (MAR20)(GQ3DEL-XW001)

ทัวร์อินเดีย India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู 5วัน3คืน (MAR20)(GQ3DEL-XW001)

รหัส IN-GO005

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท/ท่าน

ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง |
ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินเดีย India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู 5วัน3คืน (MAR20)(GQ3DEL-XW001)
http://www.grandholiday.co.th/view/4412
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  • วันที่ 2 : เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล
  • วันที่ 3 : ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
  • วันที่ 4 : อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,99016,99016,9904,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ