city
  • Mobile. 081-9699934
์ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (รถ)(MAR-MAY20)

์ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (รถ)(MAR-MAY20)

รหัส KH-GH013

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน

สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม  “ศาลยายเทพ”
เพื่อขอพร ให้ค้าขายร่ำรวย และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
์ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (รถ)(MAR-MAY20)
http://www.grandholiday.co.th/view/2201
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - องค์เจ็ก – องค์จอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม – ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ5,900---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ