city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวรืในประเทศ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน VAN

ทัวรืในประเทศ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน VAN

รหัส GH-2B001

ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ
ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ 
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น
อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล-ชุมชนไทลื้อ 
อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวรืในประเทศ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน VAN
http://www.grandholiday.co.th/view/4945
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - อ.นาน้อยจ.น่าน
  • วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
  • วันที่ 3 : ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 ส.ค. 256309 ส.ค. 25635,5005,2005,2001,500