city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

รหัส TH-KT 001

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/4942
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด – โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 2 : วันที่สองของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก อาหาร เช้า/กลางวัน/-
  • วันที่ 3 : วันที่สามของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า/กลางวัน/-
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 ส.ค. 256306 ส.ค. 25634,9994,9994,9991,300