city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน (ITH13)(JUL-OCT'20)

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน (ITH13)(JUL-OCT'20)

รหัส TH-ITV001

ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท/ท่าน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน (ITH13)(JUL-OCT'20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4936
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : โรงแรม: - พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊มCALTEXงามวงศ์วาน เวลา 20.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วันที่ 2 : โรงแรม: - ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด – แกรนด์แคนยอน – อุโมงค์ต้นยาง - นาแม่เฒ่า
  • วันที่ 3 : โรงแรม: - วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ – เมืองนคร – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช - หลาดหน้าพระธาตุ
  • วันที่ 4 : โรงแรม: - หมู่บ้านคีรีวง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ3,999---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศราคาถูก อื่นๆ