city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์โมร็อคโค The Charming Of Morocco 10D7N (Mar-Jun20)(EK032)

ทัวร์โมร็อคโค The Charming Of Morocco 10D7N (Mar-Jun20)(EK032)

รหัส MC-CT001

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์โมร็อคโค The Charming Of Morocco 10D7N (Mar-Jun20)(EK032)

pdf

คาซาบลังกา เมืองราบัต นครสีฟ้า-เชฟชาอูน เมืองเฟซ เมืองเมอร์ซูก้าร์
ทอดร้าจอร์จ เมืองวอซาเซท ไอท์-เบนฮาดดู เมืองมาราเกช พระราชวังบาเฮีย
พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และ อาหารไทย   

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์โมร็อคโค The Charming Of Morocco 10D7N (Mar-Jun20)(EK032)
http://www.grandholiday.co.th/view/4789
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
 • วันที่ 3 : คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน
 • วันที่ 4 : เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2
 • วันที่ 5 : เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์-นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
 • วันที่ 6 : ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท
 • วันที่ 7 : เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
 • วันที่ 8 : เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา
 • วันที่ 9 : คาซาบลังกา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ
 • วันที่ 10 : ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ49,900--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว