city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เลสโก สิงโตด้ายแดง 3วัน 2คืน (APR-JUN'20) (ZSIN04)

ทัวร์สิงคโปร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เลสโก สิงโตด้ายแดง 3วัน 2คืน (APR-JUN'20) (ZSIN04)

รหัส SG-ZG053

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

น้ำพุแห่งความมั่นคง
เมอร์ไลออน พาร์ค
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์
มารีน่าเมย์แซน
ชมน้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
วัดเยี่ยไห่ชิง
วันพระเขี้ยวแก้ว
ฮาจิเลน
ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เลสโก สิงโตด้ายแดง 3วัน 2คืน (APR-JUN'20) (ZSIN04)
http://www.grandholiday.co.th/view/4516
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
  • วันที่ 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 : วัดเยี่ยไห่ชิง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ