city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ที่รัก 5วัน 3คืน (MAR20)(ZALA01)

ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ที่รัก 5วัน 3คืน (MAR20)(ZALA01)

รหัส KZ-ZG001

Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ที่รัก 5วัน 3คืน (MAR20)(ZALA01)

pdf

ตามรอยอดีตเมืองหลวงเก่าสมัยสหภาพโซเวียต
สนุกสนานกับการเล่นสกีที่ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวคาซัคสถานในอดีต ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัคสถาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ที่รัก 5วัน 3คืน (MAR20)(ZALA01)
http://www.grandholiday.co.th/view/4305
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)
  • วันที่ 2 : ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้
  • วันที่ 3 : อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall
  • วันที่ 4 : อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – สนามบินอัลมาตี้
  • วันที่ 5 : สนามบินอัลมาตี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ39,999--5,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว