city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4วัน 3 คืน (MAR-JUN20)(ZDPS09)

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4วัน 3 คืน (MAR-JUN20)(ZDPS09)

รหัส BALI-ZG034

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  ​วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4วัน 3 คืน (MAR-JUN20)(ZDPS09)
http://www.grandholiday.co.th/view/4007
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
  • วันที่ 3 : วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
  • วันที่ 4 : วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--3,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ