city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (MAR-MAY20)

ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (MAR-MAY20)

รหัส BALI-SP003

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (MAR-MAY20)

pdf

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย์-บาหลี สวิงค์  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี   3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (MAR-MAY20)
http://www.grandholiday.co.th/view/3954
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน (D)
  • วันที่ 2 : วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน (BLD)
  • วันที่ 3 : วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ (BL)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ9,999--2,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ