city
  • Mobile. 081-9699934
ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

รหัส TW-GO014 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

pdf

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน พาท่านไปสัมผัสอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน นั่งกระเช้าพาโนราม่า เพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า
ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย   เดินทางโดยสาบการบิน ไชน่า แอร์ไลน์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/844
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 : นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน – อุทยานฯ ทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่า - ไท่หย่าจู๋
  • วันที่ 3 : นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – ขึ้นตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 : หนานโถว – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า – กระเช้าพาโนราม่า – แช่น้ำแร่ออนเซ็น สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
  • วันที่ 5 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 27 ม.ค. 255931 ม.ค. 255935,90034,90033,9007,500
10 ก.พ. 255914 ก.พ. 255935,90034,90033,9007,500
17 ก.พ. 255921 ก.พ. 255935,90034,90033,9007,500
24 ก.พ. 255928 ก.พ. 255935,90034,90033,9007,500
02 มี.ค 255906 มี.ค 255935,90034,90033,9007,500
09 มี.ค 255913 มี.ค 255935,90034,90033,9007,500
16 มี.ค 255920 มี.ค 255935,90034,90033,9007,500
23 มี.ค 255927 มี.ค 255935,90034,90033,9007,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ