GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์โมร็อกโก ราคาถูก เที่ยวโมร็อกโก แบบประหยัด แพคเกจทัวร์ทัวร์โมรอคโค ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์โมร็อกโก ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์โมร็อกโก ราคาประหยัด ทัวร์โมรอคโคคุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโมร็อกโก
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์โมร็อกโก ราคาถูก แพคเกจทัวร์โมร็อกโก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์โมร็อกโก ราคาถูก ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์โมร็อกโก ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เหินฟ้าสู่โมร็อคโกโดยสายการบินเอทิฮัค ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ MISSION IMPOSSIBLE ปี 15 เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้า น้ำเงิน ทั้งเมือง ชมโชว์แฟนตาเซีย ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส เมืองมาราเกซ  เดินทางสู่ เมืองเมคเนส (MEKNES) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโก

เดินทางสู่โมร็อกโกโดยสายการบินเอทิฮัด (EY) สัมผัสมนต์เส่นห์ของดินแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ที่ “ประเทศโมร็อคโค”  เที่ยวเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของนครสีฟ้าเชฟชาอูน ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ท่องทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

เดินทางสู่ประเทศประเทศโมร็อคโค โดยสายการบินบินอิมิเรตส์ สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”         เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ท่องทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก