GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

แวนคูเวอร์ | ทะเลสาบหลุยส์ | อุทยานแห่งชาติบานฟ์ | ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย | น้ำตกไนแอการา | โตรอนโต

เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ บินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้ ไม่เหนื่อย ชมสวนสวนบุชชาร์ต สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก เยือนเลคหลุยส์ ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา ชมแคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักมากกว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด ล่องเรือ Maid of the Mist ชมน้ำตกไนแองการ่า