city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย เที่ยวฉ่ำปอด โอบกอดขุนเขา 4วัน 3คืน

ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย เที่ยวฉ่ำปอด โอบกอดขุนเขา 4วัน 3คืน

รหัส RJ-TGHAN06 (MAY-OCT24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 16,919 บาท/ท่าน

ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย เที่ยวฉ่ำปอด โอบกอดขุนเขา 4วัน 3คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5769
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (TG560 BKK-HAN 07.45-09.35 ) – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา
  • วันที่ 2 : เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน
  • วันที่ 3 : ฮานอย – OTOP -สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 : ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย – OTOP - สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG565 HAN-BKK 20.45-22.35 )
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 พ.ค. 256719 พ.ค. 256716,91916,91916,9194,900
30 พ.ค. 256702 มิ.ย. 256718,91918,91918,9194,900
06 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256718,91918,91918,9194,900
20 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256718,91918,91918,9194,900
04 ก.ค. 256707 ก.ค. 256718,91918,91918,9194,900
26 ก.ค. 256729 ก.ค. 256719,91919,91919,9194,900
08 ส.ค. 256711 ส.ค. 256718,91918,91918,9194,900
22 ส.ค. 256725 ส.ค. 256718,91918,91918,9194,900
05 ก.ย. 256708 ก.ย. 256718,91918,91918,9194,900
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 256718,91918,91918,9194,900
03 ต.ค. 256706 ต.ค. 256718,91918,91918,9194,900
10 ต.ค. 256713 ต.ค. 256719,91919,91919,9194,900
11 ต.ค. 256714 ต.ค. 256719,91919,91919,9194,900
17 ต.ค. 256720 ต.ค. 256719,91919,91919,9194,900
20 ต.ค. 256723 ต.ค. 256719,91919,91919,9194,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ