city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-HAN44_FD (MAY-OCT24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
สะพานแก้วมังกรเมฆ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5720
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย เวียดนาม - หมู่บ้านชาวเขา - ตลาดซาปา
  • วันที่ 2 : ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - Moana Sapa - สะพานแก้วมังกรเมฆ
  • วันที่ 3 : ฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - จัตุรัสบาดิ่ญ - โบสถ์ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 : ฮานาม - จุดเช็คอินแห่งใหม่
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 พ.ค. 256707 พ.ค. 256721,99921,99920,9994,000
16 พ.ค. 256719 พ.ค. 256718,99918,99917,9994,000
01 มิ.ย. 256704 พ.ค. 256720,99920,99919,9994,000
20 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256717,99917,99916,9994,000
04 ก.ค. 256707 ก.ค. 256717,99917,99916,9994,000
20 ก.ค. 256723 ก.ค. 256720,99920,99919,9994,000
27 ก.ค. 256730 ก.ค. 256719,99919,99918,9994,000
10 ส.ค. 256713 ส.ค. 256721,99921,99920,9994,000
29 ส.ค. 256701 ก.ย. 256718,99918,99917,9994,000
12 ก.ย. 256715 ก.ย. 256718,99918,99917,9994,000
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 256717,99917,99916,9994,000
12 ต.ค. 256715 ต.ค. 256721,99921,99920,9994,000
26 ต.ค. 256729 ต.ค. 256718,99918,99917,9994,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ