city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน

รหัส BT-DAD081_VZ (JUN-JUL24)

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

ชมเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์
เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5718
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน
  • วันที่ 2 : บาน่าฮิลล์ เต็มวัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โซนใหม่ Eclipse Square - อิสระชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติดานัง
  • วันที่ 3 : ตลาดฮาน - ดานัง เวียดนาม - กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256713,99913,99912,9993,000
14 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256713,99913,99912,9993,000
21 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256713,99913,99912,9993,000
28 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256713,99913,99912,9993,000
12 ก.ค. 256714 ก.ค. 256713,99913,99912,9993,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ