city
  • Mobile. 081-9699934
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์  4วัน 3คืน ไฟล์ท 1

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน ไฟล์ท 1

รหัส ZGDAD-2404VZ (JUN-OCT24)

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท/ท่าน

สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน ไฟล์ท 1
http://www.grandholiday.co.th/view/5697
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์
  • วันที่ 2 : สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – จัตุรัสแห่งดวงดาว – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สักการะเจ้าแม่กวนอิม หลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า
  • วันที่ 3 : Apec Park – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น
  • วันที่ 4 : โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ร้านกาแฟของฝาก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 มิ.ย. 256704 มิ.ย. 256715,99015,99015,9903,900
06 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256715,99015,99015,9903,900
07 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
13 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
15 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
21 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
22 มิ.ย. 256725 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
27 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256714,99014,99014,9903,900
28 มิ.ย. 256701 ก.ค. 256714,99014,99014,9903,900
29 มิ.ย. 256702 ก.ค. 256714,99014,99014,9903,900
04 ก.ค. 256707 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
05 ก.ค. 256708 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
06 ก.ค. 256709 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
12 ก.ค. 256715 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
13 ก.ค. 256716 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
18 ก.ค. 256721 ก.ค. 256715,99015,99015,9903,900
20 ก.ค. 256723 ก.ค. 256716,99016,99016,9903,900
21 ก.ค. 256724 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
25 ก.ค. 256728 ก.ค. 256715,99015,99015,9903,900
28 ก.ค. 256731 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
01 ส.ค. 256704 ส.ค. 256714,99014,99014,9903,900
08 ส.ค. 256711 ส.ค. 256715,99015,99015,9903,900
10 ส.ค. 256713 ส.ค. 256715,99015,99015,9903,900
11 ส.ค. 256714 ส.ค. 256715,99015,99015,9903,900
15 ส.ค. 256718 ส.ค. 256714,99014,99014,9903,900
16 ส.ค. 256719 ส.ค. 256714,99014,99014,9903,900
24 ส.ค. 256727 ส.ค. 256714,99014,99014,9903,900
29 ส.ค. 256701 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
31 ส.ค. 256703 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
05 ก.ย. 256708 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
07 ก.ย. 256710 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
12 ก.ย. 256715 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
13 ก.ย. 256716 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
19 ก.ย. 256722 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
20 ก.ย. 256723 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
27 ก.ย. 256730 ก.ย. 256714,99014,99014,9903,900
04 ต.ค. 256707 ต.ค. 256715,99015,99015,9903,900
10 ต.ค. 256713 ต.ค. 256716,99016,99016,9903,900
11 ต.ค. 256714 ต.ค. 256717,99017,99017,9903,900
12 ต.ค. 256715 ต.ค. 256717,99017,99017,9903,900
13 ต.ค. 256716 ต.ค. 256717,99017,99017,9903,900
17 ต.ค. 256720 ต.ค. 256715,99015,99015,9903,900
18 ต.ค. 256721 ต.ค. 256715,99015,99015,9903,900
19 ต.ค. 256722 ต.ค. 256715,99015,99015,9903,900
23 ต.ค. 256726 ต.ค. 256717,99017,99017,9903,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ