city
  • Mobile. 081-9699934
DANANG BANA HILLS สงกรานต์ฉ่ำฉ่ำาาาาา!!! 4D3N (APR 2024)

DANANG BANA HILLS สงกรานต์ฉ่ำฉ่ำาาาาา!!! 4D3N (APR 2024)

รหัส GS-DAD40 (APR24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

DANANG BANA HILLS สงกรานต์ฉ่ำฉ่ำาาาาา!!! 4D3N (APR 2024)

pdf

นอนดานัง 2 คืน บาน่าฮิลล์ 1คืน
นั่งสามล้อชมเมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
DANANG BANA HILLS สงกรานต์ฉ่ำฉ่ำาาาาา!!! 4D3N (APR 2024)
http://www.grandholiday.co.th/view/5671
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร (–/L/D)
  • วันที่ 2 : นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส (B/L/D)
  • วันที่ 3 : สะพานมือสีทอง – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (B/L/D)
  • วันที่ 4 : โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/–/–)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,000
13 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256724,99924,99924,9995,000
14 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ