city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สาวน้อยเมษา 3วัน2คืน (APR'20) (ZDAD15)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สาวน้อยเมษา 3วัน2คืน (APR'20) (ZDAD15)

รหัส VN-ZG120

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ป่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  
หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  
เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก
สะพานมังกร ชมวิวแม่น้ำห่าน
วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี
พาร์ค สะพานมือ  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  เมืองดานัง ตลาดฮาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สาวน้อยเมษา 3วัน2คืน (APR'20) (ZDAD15)
http://www.grandholiday.co.th/view/4540
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (ประเทศเวียดนาม) – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ชมวิวแม่น้ำห่าน
  • วันที่ 2 : วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
  • วันที่ 3 : สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--3,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ