city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ สาวน้อยสงกรานต์ 4วัน3คืน (APR'20) ( ZDAD14)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ สาวน้อยสงกรานต์ 4วัน3คืน (APR'20) ( ZDAD14)

รหัส VN-ZG119

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร วิวแม่น้ำห่าน
เมืองเว้  วัดเทียนมู่  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อ 
เมืองฮอยอัน  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินฮอยอัน 

ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101
นั่งกระเช้าไฟฟ้า เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
สวนดอกไม้ สะพานมือ  โรงเก็บไวน์

เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ สาวน้อยสงกรานต์ 4วัน3คืน (APR'20) ( ZDAD14)
http://www.grandholiday.co.th/view/4539
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (เวียดนาม) – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วิวแม่น้ำห่าน
  • วันที่ 2 : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อ – เมืองฮอยอัน – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินฮอยอัน
  • วันที่ 3 : ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์
  • วันที่ 4 : เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ