city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน(MAR-APR20)(BT-VN061_FD)

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน(MAR-APR20)(BT-VN061_FD)

รหัส VN-BI096

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ร้านหยก-ถนน36สาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน(MAR-APR20)(BT-VN061_FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/4274
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
  • วันที่ 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
  • วันที่ 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
  • วันที่ 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,90012,90011,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ