city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4 วัน3 คืน (DEC19-JAN20)(ZDAD01)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4 วัน3 คืน (DEC19-JAN20)(ZDAD01)

รหัส VN-ZG108

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน

วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน   วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ห้างล็อตเต้ มาร์ท – สนามบินดานัง 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 4 วัน3 คืน (DEC19-JAN20)(ZDAD01)
http://www.grandholiday.co.th/view/3932
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา
  • วันที่ 2 : วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
  • วันที่ 3 : วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค
  • วันที่ 4 : สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ห้างล็อตเต้ มาร์ท – สนามบินดานัง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ18,999--5,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ