city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (NOV19)(HAN01)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (NOV19)(HAN01)

รหัส VN-GS004

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 9,989 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (NOV19)(HAN01)

pdf

สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า
ชมทุ่งนาขั้นบันได น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งจุใจ
พิเศษ!! ชมโชว์การเเสดงหุ่นกระบอกน้ำ พิเศษ!! อิ่มไม่อั้น SEN
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ชาบูหม้อไฟปลาเเซลม่อน
ไวน์เเดง DALAT

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (NOV19)(HAN01)
http://www.grandholiday.co.th/view/3416
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
  • วันที่ 2 : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก
  • วันที่ 3 : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ9,9899,9899,9892,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ