city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU PLUS SPECIAL 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU PLUS SPECIAL 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-TW055 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Jeju Air (7C)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU PLUS SPECIAL 5 วัน 3 คืน

pdf

ชม ซากุระที่สวยที่สุด ณ เมืองจินแฮ จังหวัดปูซาน
นั่ง กระเช้าลอยฟ้าขึ้นยอดเขา MIREUKSAN
เยือน ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดที่สวยงามที่สุดในประเทศเกาหลีใต้
ชม ทุ่งดอกยูเชอันสวยงาม ณ เกาะเชจู
ขึ้นยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง สถานที่อันโด่งดังซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU PLUS SPECIAL 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/944
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติกิมแฮ –ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน – ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
  • วันที่ 3 : ชายหาดแฮอึนแด – NURIMARU APEC HOUSE – วัดแฮดอง ยงกุงซา – ปูซานทาวเวอร์ – สนามบินนานาชาติเชจู
  • วันที่ 4 : เกาะเชจู – น้ำตกซอนจียอน – ศูนย์น้ำมันสน – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์โสม –ร้านเครื่องสำอางค์
  • วันที่ 5 : เท็ดดีแบร์ ซาฟารี – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมโป เมืองปูซาน – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 พ.ค. 255905 พ.ค. 255920,90020,90020,9005,900
(เต็ม) 02 พ.ค. 255906 พ.ค. 255919,90019,90019,9005,900
(เต็ม) 03 พ.ค. 255907 พ.ค. 255920,90020,90020,9005,900
(เต็ม) 04 พ.ค. 255908 พ.ค. 255922,90022,90022,9005,900
(เต็ม) 05 พ.ค. 255909 พ.ค. 255920,90020,90020,9005,900
(เต็ม) 06 พ.ค. 255910 พ.ค. 255919,90019,90019,9005,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดย EASTAR JET เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลียอดฮิต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลล่า สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ วัดนัคซันซา ตั้งอยู่บนผาริมทะเลของภูเขานักซาน เป็นหนึ่งในสามวัดที่สามารถมองเห็นทะเลญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล ในกรุงโซล นำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ เยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง พระราชวังแห่งความอายุยืนนาน และมั่งคง