city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-ZG053 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Eastar Jet (ZE)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN 5 วัน 3 คืน

pdf

ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หรือซานโตรินีแห่งเกาหลี
ชม มรกดกโลกที่วัดพุลกุกซา วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า
ชม สะพานแขวนควังอัน ซานฟรานซิสโกแห่งปูซาน
สักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดแฮดง ยงกุงซา
ชม ซากุระที่สวยที่สุดของปูซาน ณ เมืองจินแฮ เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/937
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – ชมเทศกาลดอกซากุระบาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – ตลาดปลาจากัลชี
  • วันที่ 3 : วัดแฮดง ยงกุงซา – ชมมรกดกโลกวัดพุลกุกซา – หอดูดาวช็อมซ็องแด – สุสานทูมูลี – ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งย่านซอเมียน
  • วันที่ 4 : สมุนไพรฮ็อตเกนามู – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค – ผ่านชมชายหาดแฮอุนแด – ชมวิวสะพานแขวนควังอัน – น้ำมันสน - DUTY FREE – ตลาดนัมโพดง
  • วันที่ 5 : อุทยานแทจงแด – พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 เม.ษ. 255905 เม.ษ. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 06 เม.ษ. 255910 เม.ษ. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 08 เม.ษ. 255912 เม.ษ. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 14 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255924,90024,90024,9005,000
(เต็ม) 15 เม.ษ. 255919 เม.ษ. 255920,90020,90020,9005,000
(เต็ม) 20 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 22 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 27 เม.ษ. 255901 พ.ค. 255919,90019,90019,9005,000
(เต็ม) 29 เม.ษ. 255903 พ.ค. 255920,90020,90020,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดย EASTAR JET เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลียอดฮิต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลล่า สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ วัดนัคซันซา ตั้งอยู่บนผาริมทะเลของภูเขานักซาน เป็นหนึ่งในสามวัดที่สามารถมองเห็นทะเลญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล ในกรุงโซล นำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ เยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง พระราชวังแห่งความอายุยืนนาน และมั่งคง