city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ  SUMMER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ SUMMER 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-GO040 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ SUMMER 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ  SUMMER 5 วัน 3 คืน พาท่านสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา (รวมค่าขึ้นลิฟท์) ชม TRICK EYE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ของการถ่ายรูป ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง,ตลาดทงแดมุน,ถนนฮงอิก เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  !!!กินดื่มแบบไม่อั้น เบียร์ ไวน์ 
สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองโซล 2 คืน 
** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ SUMMER 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/826
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮันซา
  • วันที่ 3 : โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คลองชองเกชอน -ช้อปปิ้งทงแดมุน
  • วันที่ 4 : บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
  • วันที่ 5 : น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร์ - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 มี.ค 255908 มี.ค 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 11 มี.ค 255915 มี.ค 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 18 มี.ค 255922 มี.ค 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 23 มี.ค 255927 มี.ค 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 25 มี.ค 255929 มี.ค 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 05 เม.ษ. 255905 เม.ษ. 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 20 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 22 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 27 เม.ษ. 255901 พ.ค. 255928,90027,90026,9005,900
(เต็ม) 29 เม.ษ. 255903 พ.ค. 255929,90028,90027,9005,900
(เต็ม) 04 พ.ค. 255908 พ.ค. 255930,90029,90027,9005,900
(เต็ม) 18 พ.ค. 255922 พ.ค. 255929,90028,90027,9005,900
(เต็ม) 19 พ.ค. 255923 พ.ค. 255929,90028,90027,9005,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ