city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN JANUARY  4 วัน 2 คืน (JAN20)

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4 วัน 2 คืน (JAN20)

รหัส KR-TW311

Jeju Air (7C)

ราคาเริ่มต้น 13,100 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4 วัน 2 คืน (JAN20)

pdf

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา –
 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  -
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ลอตเต้ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4 วัน 2 คืน (JAN20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4061
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
  • วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา
  • วันที่ 3 : ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
  • วันที่ 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ13,100--4,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ