city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

รหัส HK-ZG050 ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

Srilankan Airlines (UL)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

pdf

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY เก็บภาพประทับใจกับถนนดารา AVENUE OF STAR ขอพรวัดหวังต้าเซียนหมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน
http://www.grandholiday.co.th/view/673
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - AVENUE OF STAR - A SYMPHONY OF LIGHTS
 • วันที่ 2 : วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - พิเศษ!! อาหารทะเล
 • วันที่ 3 : กระเช้านองปิง - พระใหญ่โปว่หลิน - ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 19 มี.ค 255921 มี.ค 255916,90016,90015,9004,500
(เต็ม) 26 มี.ค 255928 มี.ค 255916,90016,90015,9004,500
(เต็ม) 09 เม.ษ. 255911 เม.ษ. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 14 เม.ษ. 255916 เม.ษ. 255921,90021,90020,9004,500
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255919,90019,90018,9004,500
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255925 เม.ษ. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 30 เม.ษ. 255902 พ.ค. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 05 พ.ค. 255907 พ.ค. 255917,90017,90016,9004,500
(เต็ม) 07 พ.ค. 255909 พ.ค. 255917,90017,90016,9004,500
14 พ.ค. 255916 พ.ค. 255916,90016,90015,9004,500
19 พ.ค. 255921 พ.ค. 255917,90017,90016,9004,500
21 พ.ค. 255923 พ.ค. 255916,90016,90015,9004,500
28 พ.ค. 255930 พ.ค. 255916,90016,90015,9004,500
04 มิ.ย. 255906 มิ.ย. 255916,90016,90015,9004,500
11 มิ.ย. 255913 มิ.ย. 255916,90016,90015,9004,500
18 มิ.ย. 255920 มิ.ย. 255916,90016,90015,9004,500
25 มิ.ย. 255927 มิ.ย. 255916,90016,90015,9004,500
02 ก.ค. 255904 ก.ค. 255916,90016,90015,9004,500
09 ก.ค. 255911 ก.ค. 255916,90016,90015,9004,500
16 ก.ค. 255918 ก.ค. 255916,90016,90015,9004,500
23 ก.ค. 255925 ก.ค. 255916,90016,90015,9004,500
30 ก.ค. 255901 ส.ค. 255916,90016,90015,9004,500
06 ส.ค. 255908 ส.ค. 255916,90016,90015,9004,500
11 ส.ค. 255913 ส.ค. 255917,90017,90016,9004,500
13 ส.ค. 255915 ส.ค. 255916,90016,90015,9004,500
20 ส.ค. 255922 ส.ค. 255916,90016,90015,9004,500
27 ส.ค. 255929 ส.ค. 255916,90016,90015,9004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม

 • ​ฮ่องกง
 • ประวัติ ฮ่องกง

     ฮ่องกงมาจากภาษาจีนกวางตุ้ง  ส่วนภาษาจีนกลางนั้นมีชื่อเรียกว่า  เซียงก่าง  หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาเนื่องมาจากกวางตุ้ง นั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง เป็นสินค้าส่งออก  ตำแหน่งที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ของฮ่องกงบนเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ลและทะเลจีน    เป็นเมืองที่เฟื่องฟูที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จึงมีหลากหลายเชื้อชาติไว้รวมที่เกาะฮ่องกง 1
     ฮ่องกงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่า  เป็นการที่จีนได้พ่ายแพ้สงครามฝิ่นให้แก่อังกฤษ   จนจีนต้องยอมตกลงให้อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงเป็น 99 ปี โดยกำหนดวันหมดสัญญาไว้วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1997  แม้ว่าฮ่องกงจะอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษ  ก็เป็นศูนย์กลางพาณิชย์นานาชาติเติบโตเรื่อยมา  มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมา มีผู้คนอพยพมายังฮ่องกงมากขึ้น ทำให้เกาะนี้มีการพัฒนาเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ
     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997  เกาะฮ่องกงก็ได้กลับสู่อำนาจการปกครองของจีน  ใช้หลักบริหาร 'หนึ่งประเทศ สองระบบ' ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษของประชาชนจีน  พร้อมทั้งให้ฮ่องกงมีสิทธิ์ปกครองตนเองในระดับสูง มีเสรีภาพในการพูด  ออกกฎหมายและค้าขายได้  
 • หาดรีพัลส์เบย์
 • หาดรีพัลส์เบย์ หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว

       หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี่เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงมีชื่อเป็นที่รู้จักว่า   อ่าวรีพัสเบย์ (Repulse Bay)   แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและฮ่องกง   มีรูปปั้นเจ้าแม่ทินโห่วและเจ้าแม่กวนอิมที่ทำหน้าที่ปกครองชาวประมง  อยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงไปในชายหาด  มักจะมีแสงแดดส่องสดใส  มีบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนรีสอร์ต หาดทรายกว้าง คลื่นซัดกระทบฝั่ง เป็นสถานที่ที่นิยมของคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยว  ปัจจุบันได้มีการเพิ่มขยายอ่าวรีพัลส์เบย์ให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับผู้คนที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ   นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ได้ประดิษฐานไว้ที่วัด  Tin Hua เป็นอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่ที่ชาวฮ่องกงให้ความนับถือเป็นอย่างมาก
 • หวังต้าเซียน
 • หวังต้าเซียน  วัดเก่าแก่ร้อยปี

        วัดหวังต้าเซียน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่เป็นศรัทธาชาวฮ่องกงเป็นอย่างมากในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งบนเกาะฮ่องกงนั้นเกิดโรคระบาดอย่างหนัก  ชาวฮ่องกงได้ไปขอยาจากทางวัดและขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้ปรากฎว่าโรคร้ายนั้นได้หายไป ทำให้ชาวฮ่อกงยิ่งศรัทธาเป็นอย่างมาก  
      ประวัติเทพเจ้าหวังต้าเซียนนั้นเดิมชื่อว่า  "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินที่มีจิตใจเมตตาและกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นอย่างมาก  จนได้มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนวิชาจากท่านนักพรตบนยอดภูเขาไกล จนสำเร็จบรรลุวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพร  วิชาทางการแพทย์  ท่านได้ออกรักษาประชาชนชาวบ้าน จนมีโรคระบาดเกิดขึ้น  ท่านหวังต้าเซียนก็ได้จัดยาสู้กับโรคภัยต่าง ๆ  ตลอดจนอายุขัยของท่าน  ด้วยความดีของท่านจึงมีลูกศิษย์มากมายและชาวบ้านก็ศรัทธาเป็นอย่างมากจนได้ตั้งศาลบูชา  พร้อมทั้งยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน  หรือคนไทยนิยมเรียกว่า เทพหวังต้าเซียน นั้นเอง
 • ​วิคตอเรียพีค
 • ยอดเขาวิคตอเรียพีค

        ยอดเขาวิคตอเรียพีคเป็นจุดชมวิวฮ่องกงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง   ในยามค่ำคืนแสงไฟจากตึกสูงทิวทัศน์ของตึกระฟ้าริมอ่าวเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวฮ่องกงอย่างหนึ่ง   ด้วยความสูงของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 552 เมตร  มีความสูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง  แม้ว่าจะไม่ใช่ยอดเขาที่สูงที่สุดก็ตาม  วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่มาชมวิวเกาะฮ่องกงได้สวยงามที่สุด
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดแชกงหมิว  วัดกังหันลม

         วัดแชกงหมิว เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮ่องกง เชื่อว่าเป็นวัดที่สามารถแก้ชงให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้  ในวัดนี้จะมีกังหันให้ได้หมุนที่เชื่อกันมาว่า หมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้   จากความศรัทธาจากเพียงวัดเล็ก ๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานอยู่ด้านหลังของเรือนใหม่   บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต  ในปี  1993 สร้างขึ้นเพื่อระลึกท่านแชกง  คือผู้ปกป้องจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่ง
 • พระใหญ่ลันเตา
 • หลวงพ่อโต (พระใหญ่) แห่งเกาะลันตา

          ด้วยความเชื่อศรัทธาเกียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต (พระใหญ่) แห่งเกาะลันเตา องค์นี้ละ ที่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน นั้นก็ต้องการเดินทางไปกราบไหว้ขอพร จากองค์พระใหญ่  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วยโครงเหล็กกล้าด้วยเนื้อสัมฤทธิ์  ที่มาจากโรงหล่อของนานจิง  ประเทศจีน   มูลค่าก่อสร้างองค์พระรวม  60 ล้านเหรียญฮ่องกง   เป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนอวกาศของจีน นั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือค่อนข้างไปทิศตะวันออกนิดหน่อยไปทางหันหน้าไปทางกรุงปักกิ่ง
         เคล็ดลับในการขอพรไหว้พระใหญ่ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าได้พรดังสมใจปรารถนา  จะมีจุดที่ให้ผู้ที่ไปขอพรเปล่งเสียงออกมาว่าจะขออะไร หากมีเสียงสะท้อนกลับมาเชื่อว่าได้ผล  ถ้ามีเสียงสะท้อนกลับมาเชื่อว่าจะได้พร แปลกแต่จริง คาดว่าเกิดจากที่ซินแสทีได้ดูตำแหน่งฮวงจุ้ย  ฤกษ์ยามก่อนสร้างพระองค์ใหญ่องค์นี้   
 • ถนนนาธาน
 • อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน 

       เมื่อมาถึงฮ่องกงสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือการช้อปปิ้ง  สำหรับแหล่งที่จะแนะนำเป็นที่นิยมนั้นคือ ถนนนาธาน  ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมตลอดทั้งสายมีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย   เรียกได้ว่าเดินกันจนขาลากเลยก็ว่าได้  เพราะว่าถนนนาธานมีความยาวราว 10 กิโลเมตร  ที่ไม่นับรวมซอยต่าง ๆ อีก  ถนนนาธานจะตัดผ่านย่านต่าง ๆ ของฮ่องกง  เริ่มตั้งแต่ย่านจิมซาจุ่ย, มงก๊ก (Metropark Mongkok), เหยามาเต่ย (Bridal Tea House Yau Ma Tei), จอร์แดน (Jordan)  ด้วยเหตุที่ว่าสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้มีราคาถูกกว่าบ้านเรามากเนื่องจาก ฮ่องกงเป็นเมืองปลอดภาษี  
 • ​กระเช้านองปิง
 • กระเช้านองปิง เกาะลันเตา

          การไปท่องเที่ยวเกาะลันเตานั้นพลาดไม่ได้กับประสบการณ์การนั่งกระเช้าจากสถานี  Tung Chung  ในระยะเวลา 25 นาที  ชมวิวเทือกเขาพร้อมทั้งความงดงามของท้องทะเลสีครามอันงดงาม  หรือจะลองกระเช้าแบบพื้นใส  Crystal Cabin  จะทำให้มองเห็นความความชัดเจนของวิวเบื้องล่างของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  บนเนื้อที่กว่า  1.5 เฮกเตอร์   เมื่อไปถึงบนยอดเขาแล้ว จะพบประสบการณืด้วยร้านค้าแบบร้านอาหารและหมู่บ้านแบบโบราณ   มีการแสดงมัลติมีเดีย  Walking with Buddha  แนะนำให้ไปชมการแสดนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
 • Avenue of star
 • Avenue of star ฮ่องกง

              Avenue of Stars   อยู่บริเวณริมปากอ่าววิกตอเรีย  เป็นที่รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออกที่มีชื่อเสียง  เช่น  จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว,ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย  ที่ได้ประทับรอยมือลงบนซีเมนต์   จึงเป็นศูนย์รวมของบรรดา ดาวหรือดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังของวงการภาพยนตร์ฮ่องกง  ที่จะได้พบกับรูปปั่นดาราดังได้อย่างใกล้ชิด
 • ​A SYMPHONY OF LIGHTS
 • A SYMPHONY OF LIGHTS

       อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้รับการบันทักจากกินเน็สบุ๊ก  ที่ประกอบไปด้วยแสงเลเซอร์ แสงสีสุดอลังการ เป็นการเล่าถึงจิตวิญญาณ  มีชีวิตชีวา  กับการแสดงได้ถึง 5 อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น  พันธมิตร,ความมีชีวิต,มรดก,การตื่น และฉากจบ  การแสดงทั้งหมดนี้เข้าชมฟรีแบบไม่เสียตังค์

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ