city
  • Mobile. 081-9699934
 อเมริกาตะวันออก ชมดอกซากุระ 8D 5N (QR)

อเมริกาตะวันออก ชมดอกซากุระ 8D 5N (QR)

รหัส WCNT230143 (MAR-APR ' 24)

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

อเมริกาตะวันออก ชมดอกซากุระ 8D 5N (QR)

pdf

นิวยอร์ก-นั่งกระเช้า Roosevelt Island-*ชมดอกซากุระ*-ชมเมือง-ย่านไทม์สแควร์-นิว เจอร์ซีย์-ตึกเอ็มไพร์เสตท - Liberty State Park-ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งอิสรภาพ-แอตแลนติก ซิตี้ แอตแลนติก-วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน-แฮร์ริสเบิร์ก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
อเมริกาตะวันออก ชมดอกซากุระ 8D 5N (QR)
http://www.grandholiday.co.th/view/5341
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ - สนามบินสุววณภูมิ - การ์ตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - นิวยอร์ก
  • วันที่ 2 : วันที่สองของการเดินทาง(2) นิวยอร์ก - นั่งกระเช้า - Roosevelt Island - ชมดอกซากุระ ชมเมือง - ย่านไทม์สแควร์ - นิว เจอร์ซีย์ - ตึกเอ็มไพร์เสตท ***ชมดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามบนที่มีแค่ช่วงเดียวเท่านั้น***
  • วันที่ 3 : วันที่สามของการเดินทาง(3) นิวยอร์ก - Liberty State Park - ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ - ฟิลาเดลเฟีย - ระฆังแห่งอิสรภาพ - แอตแลนติก ซิตี้
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ของการเดินทาง(4) แอตแลนติก - วอชิงตัน ดีซี - ชมเทศกาลดอกซากุระบาน ***National Cherry Blossom Festival 2024***
  • วันที่ 5 : วันที่ห้าของการเดินทาง(5) แอตแลนติก ซิตี้ - วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน - แฮร์ริสเบิร์ก
  • วันที่ 6 : วันที่หกของการเดินทาง(6) แฮร์ริสเบิร์ก เข้าชมโรงงานช็อกโกแลต - วู๊ดเบอร์รี่ - ช้อปปิ้ง Out Let - นิวยอร์ค - สนามบิน
  • วันที่ 7 : วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (นิวยอร์ก) - การ์ตาร์
  • วันที่ 8 : วันที่แปดของการเดินทาง(8) ท่าอากาศยานนานาชาติฮะมัด (การ์ตาร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 มี.ค 256701 เม.ษ. 256799,90099,90099,900124,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริการาคาถูก อื่นๆ