city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานโยเซมิตี ลาสเวกัส 10D6N(APR20)(GQ3SFO-BR004)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานโยเซมิตี ลาสเวกัส 10D6N(APR20)(GQ3SFO-BR004)

รหัส US-GO004

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 95,888 บาท/ท่าน

BEST OF USA อเมริกาตะวันตก
ซานฟรานซิสโก | นาปา วัลเลย์ | อุทยานโยเซมิตี | แกรนด์แคนย่อน
Skywalk | ลาสเวกัส| ยูนิเวอร์แซล | พัก ซานฟรานซิสโก 2 คืน ลาสเวกัส 2 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานโยเซมิตี ลาสเวกัส 10D6N(APR20)(GQ3SFO-BR004)
http://www.grandholiday.co.th/view/4295
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกท
 • วันที่ 3 : นาปา วัลเลย์ – ชิมไวน์ - Outlets – ซาน ฟรานซิสโก - Union Square
 • วันที่ 4 : อุทยานโยเซมิตี – เฟรสโน
 • วันที่ 5 : เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
 • วันที่ 6 : ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้า) – ลาสเวกัส
 • วันที่ 7 : ลาสเวกัส – Ontario Mills – นครลอสแอนเจลิส
 • วันที่ 8 : Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน
 • วันที่ 9 : ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
 • วันที่ 10 : ไต้หวัน - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 เม.ษ. 256316 เม.ษ. 256395,88895,88895,88812,900
10 เม.ษ. 256319 เม.ษ. 2563111,555111,555111,55511,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริการาคาถูก อื่นๆ