city
  • Mobile. 081-9699934
Spectacular Persia 8 Days 5 Nights

Spectacular Persia 8 Days 5 Nights

รหัส SPECT-PERSIA8D5N

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

Spectacular Persia 8 Days 5 Nights

pdf

สัมผัสอารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
เตหะราน - ชีราช - อิสฟาฮาน
บินตรงกับสายการบินแห่งชาติ Mahan Air
พร้อมบินภายใน
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน
เที่ยวแบบ VIP ทั้ง On board และ On ground
พระราชวังโกเลสตาน - พระราชวังเนียวาราน
สุเหร่าสีชมพู - สุสานฮาเฟซ - เมืองโบราณ เปอร์เซโปลิส - ป้อมคาริมข่าน
สะพานคาจู - หมู่บ้านอับยาเน่ห์ - สุสานพระเช้าไซรัส - พระราชวังฮาชท์ เบเฮชท์
พระราชวัง อาลีคาปู - พระราชวังเซเฮลโซตุ - จัตุรัสนัค เอ ณะฮาน

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
Spectacular Persia 8 Days 5 Nights
http://www.grandholiday.co.th/view/4992
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเตหะราน
  • วันที่ 2 : กรุงเตหะราน - ตำหนัก Sa’Ad Abad Palace - พระราชวังโกเลสตาน - พระราชวังเนียวาราน
  • วันที่ 3 : กรุงเตหะราน – เมืองคาชาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองอิสฟาฮาน
  • วันที่ 4 : พระราชวังเชเฮล โซตุน - มัสยิดเสาโยก - วิหารแว้งค์ - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - พระราชวังอาลี คาปู - สะพานคาจู - สะพานซีโอ เซโปล
  • วันที่ 5 : เมืองพาซาร์การ์ด - สุสานของพระเจ้าไซรัส - เมืองชีราซ - ตลาดวากีลบาซาร์
  • วันที่ 6 : สุเหร่าสีชมพู - เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส - นครหลังความตายสุสาน 4 กษัตริย์ - สุสานของฮาเฟซ
  • วันที่ 7 : เมืองชีราซ - กรุงเตหะราน - Azadi Tower - สนามบิน
  • วันที่ 8 : สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
13 พ.ค. 256620 พ.ค. 256665,90065,90065,90012,000
20 พ.ค. 256627 พ.ค. 256665,90065,90065,90012,000
27 พ.ค. 256603 มิ.ย. 256665,90065,90065,90012,000
03 มิ.ย. 256610 มิ.ย. 256665,90065,90065,90012,000
17 มิ.ย. 256624 มิ.ย. 256665,90065,90065,90012,000
12 ส.ค. 256619 ส.ค. 256665,90065,90065,90012,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่านราคาถูก อื่นๆ