GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก เที่ยวอิหร่าน แบบประหยัด แพคเกจทัวร์อิหร่าน ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์อิหร่าน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอิหร่าน บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก แพคเกจทัวร์อิหร่าน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์อิหร่าน ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เที่ยวชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเตหะรานเมืองหลวงและนครใหญ่สุดของประเทศ ชมสุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสําคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ ชมเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) เมือศูนย์กลางการค้าขายที่ได้ขึ้นชื่อว่า Esfahan is half of the world ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทะเลเกลือและทะเลทราย ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสวยงาม ไม่ต้องไปไกลถึงโบลิเวีย บินตรงสู่กรุงเตหะราน และพักโรงแรมระดับ 4 ดาว