city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-BAL25_FD (DEC'23 - MAR'24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

คินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
วิหารทานาต์ลอต วัดอูตาวาตู วัดบราตัน วัดเมงวี
ชมระบำเกอจัก เมนู!!Seafood ริมหาดจิมบารัน เมนู Crispy duck

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5277
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ• ระบ าเกอจัก • ชมความงามหาดจิมบารัน (-/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 3 : วันที่สาม Tegalalang • วัดน ้ าพุศกัดิ์สิทธิ์• คินตามณี• ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์• วัดเบซากิห์• กาแฟขี้ชะมด (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ร้านผลิตผ้าบาติก • วัดถ้าช้าง • ร้านกฤษณา • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 ธ.ค. 256610 ธ.ค. 256624,99924,99923,9994,000
30 ธ.ค. 256602 ก.พ. 256732,99932,99931,9996,000
25 ม.ค. 256728 ม.ค. 256723,99923,99922,9994,000
17 ก.พ. 256720 ก.พ. 256724,99924,99923,9994,000
14 มี.ค 256717 มี.ค 256724,99924,99923,9994,000

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE รวมไฟล์ทภายใน บาหลี  ยอร์คยากาตาร์  บาหลีแล้ว มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์  ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี

ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี อาหารไฮไลท์ Steamboat&BBQ  / อาหารทะเลริมหาด Jimbarun ชม วิหารกลางน้ำ วัดอุลันดานู ULAN DANU TEMPLE ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม  รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ทำกิจกรรมสุดท้าทาย ถ่ายรูปกับ BALI SWING พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 2 คืน และที่พัก Pelaga Eco Park Style Glamping Tent 1 คืน