city
  • Mobile. 081-9699934
The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน4คืน

The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน4คืน

รหัส TEBALI (JUL-DEC) ปีใหม่

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน4คืน

pdf

 "ตามล่าลมหายใจแห่งเทพเจ้า"
ทานา ล็อท เลมปูยางค์  ตีร์ตากังกา  เผิงลีปูรัน  วัดตีร์ตาเอิมปุล
บาหลี – ซูราบายา (บินภายใน) โบรโม่  คิงคองฮิลล์  จุดถ่ายรูปรถจิ๊ป 
ปากปล่องโบรโม่  น้ำตกมาดาคารีปุระ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5120
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ – บาหลี – ทานา ล็อท
  • วันที่ 2 : เลมปูยางค์ – ตีร์ตากังกา – เผิงลีปูรัน – วัดตีร์ตาเอิมปุล
  • วันที่ 3 : บาหลี – ซูราบายา (บินภายใน)
  • วันที่ 4 : โบรโม่ – คิงคองฮิลล์ – จุดถ่ายรูปรถจิ๊ป – ปากปล่องโบรโม่ – น้ำตกมาดาคารีปุระ
  • วันที่ 5 : Surabaya Airport
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ต.ค. 256616 ต.ค. 256631,90031,90031,9002,900
19 ต.ค. 256623 ต.ค. 256631,90031,90031,9002,900
23 พ.ย. 256627 พ.ย. 256630,90030,90030,9002,900
01 ธ.ค. 256605 ธ.ค. 256631,90031,90031,9002,900
07 ธ.ค. 256617 ธ.ค. 256631,90031,90031,9002,900
30 ธ.ค. 256603 ม.ค. 256734,90034,90034,9002,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE รวมไฟล์ทภายใน บาหลี  ยอร์คยากาตาร์  บาหลีแล้ว มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์  ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี