city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (SEP-NOV19)BT-BAL03_SL

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (SEP-NOV19)BT-BAL03_SL

รหัส BALI-BI031

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน

วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต
วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด 
ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (SEP-NOV19)BT-BAL03_SL
http://www.grandholiday.co.th/view/3624
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ • บาหลี • หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : บาหลี • ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัดเมนดุต • ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 3 : ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • วัดบราตัน • นาขั้นบันได
  • วันที่ 4 : วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์
  • วันที่ 5 : บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ20,900--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย์-บาหลี สวิงค์  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี   3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์