city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4D3N (AUG-NOV19)(SL)(BT-BAL01_SL)

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4D3N (AUG-NOV19)(SL)(BT-BAL01_SL)

รหัส BALI-BI029 ทัวร์อินโดนีเซีย

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

ชมวัดบราตัน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน  ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์ พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4D3N (AUG-NOV19)(SL)(BT-BAL01_SL)
http://www.grandholiday.co.th/view/3456
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
  • วันที่ 2 : บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
  • วันที่ 3 : วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
  • วันที่ 4 : บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ13,90013,50012,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ