city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (AUG-OCT19)(SL)

ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (AUG-OCT19)(SL)

รหัส BALI-SP002 ทัวร์อินโดนีเซีย

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (AUG-OCT19)(SL)

pdf

ทานอาหารทะเลริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ 
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
ชมระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินโดนีเซีย PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (AUG-OCT19)(SL)
http://www.grandholiday.co.th/view/3166
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 : ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
  • วันที่ 3 : วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ10,55510,55510,5552,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

ชมวัดบราตัน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน  ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์ พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม