city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน

รหัส BT-DEL28_TG (MAY-AUG24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชม"นครสีชมพู" อัครฟอร์ท แชนด์เบารี
วัดพระพิฆเนศ พระราชวังสายลม City Palace

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5764
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เดลี - ชัยปุระ
  • วันที่ 2 : พระราชวังสายลม - นั่งรถจิ๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - CITY PALACE - วัดพระพิฆเนศ
  • วันที่ 3 : ชัยปุระ - อัครา - แชนด์ เบารี - อัครา ฟอร์ท
  • วันที่ 4 : ทัชมาฮาล - เดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดลักษมีนารายัน
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 พ.ค. 256705 พ.ค. 256728,99928,99927,9996,000
01 มิ.ย. 256705 มิ.ย. 256727,99927,99926,9996,000
18 ก.ค. 256722 ก.ค. 256728,99928,99927,9996,000
08 ส.ค. 256712 ส.ค. 256728,99928,99927,9996,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว