city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิป ล่องทะเลสาบดาล 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิป ล่องทะเลสาบดาล 8 วัน 6 คืน

รหัส WNVS-TGID-871 (APR24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 58,995 บาท/ท่าน

แคชเมียร์ ศรีนาคา เทศกาลดอกทิวลิปบาน ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด
พาฮาลแกม สวนชาลิมาร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ล่องทะเลสาบดาล

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิป ล่องทะเลสาบดาล 8 วัน 6 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5577
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลี
  • วันที่ 2 : เดลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม
  • วันที่ 3 : พาฮาลแกม กิจกรรมขี่ม้า – ศรีนาคา สวนดอกทิวลิป สวนชาลิมาร์
  • วันที่ 4 : ศรีนาคา - เคเบิลคาร์ – กุลมาร์ค – มัสยิดจาร์มา
  • วันที่ 5 : ศรีนาคา – โซนามาร์ค กราเซียร์น้ำแข็ง – ล่องเรือสิคารา
  • วันที่ 6 : ศรีนาคา - สวนนิชาท – เดลี – อัครา
  • วันที่ 7 : ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – เดลี
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256758,99558,99558,99512,000
14 เม.ษ. 256721 เม.ษ. 256758,99558,99558,99512,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ