city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

รหัส AU-BW016 ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

pdf

ทัวร์ออสเตรเลีย เยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์
ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
เยือน เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK แห่งตำนาน
เยี่ยมชม สวนฟิตซรอย และ กระท่อมกัปตันคุ้ก
เยือนนครเมลเบิร์น  อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
พร้อมทานเมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เดินทาง โดยสายการบินไทย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
http://www.grandholiday.co.th/view/873
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
  • วันที่ 2 : นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
  • วันที่ 3 : นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
  • วันที่ 4 : เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
  • วันที่ 5 : ซิดนีย์ - เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
  • วันที่ 6 : นครเมลเบิร์นชมเมือง - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 เม.ษ. 255912 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
12 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
13 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก อื่นๆ

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์  ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)