city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

รหัส AU-BW016 ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

pdf

ทัวร์ออสเตรเลีย เยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์
ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
เยือน เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK แห่งตำนาน
เยี่ยมชม สวนฟิตซรอย และ กระท่อมกัปตันคุ้ก
เยือนนครเมลเบิร์น  อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
พร้อมทานเมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เดินทาง โดยสายการบินไทย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
http://www.grandholiday.co.th/view/873
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
  • วันที่ 2 : นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
  • วันที่ 3 : นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
  • วันที่ 4 : เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
  • วันที่ 5 : ซิดนีย์ - เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
  • วันที่ 6 : นครเมลเบิร์นชมเมือง - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 เม.ษ. 255912 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
12 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
13 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255968,90063,90061,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก อื่นๆ

เยือนเมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนีย เกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการมาตั้งถิ่นฐานของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้ ชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) ชมแทสมาเนียนเดวิล สัตว์พื้นเมืองแทสมาเนียและปัจจุบันจัดเป็นสัตว์หายาก ชม พอร์ต อาเธอร์  เมืองที่มี  ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐแทสมาเนีย ชม Salamanca Place จัตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิงตัน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of Old and New Art  (MONA) ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ

ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครเมลเบิร์นโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น  เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง  ดันดีนอง เที่ยวย่านนี้ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณที่มีชื่อเสียงของเมลเบิร์น พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน เกาะฟิลลิป  ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส