city
  • Mobile. 081-9699934
ซิดนีย์...ที่รัก ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 7 วัน 4 คืน

ซิดนีย์...ที่รัก ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 7 วัน 4 คืน

รหัส GOSBTSYD-SQ001 (APR'24)

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 69,991 บาท/ท่าน

*ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่นส์ เขาสามอนงค์ ตึกควีนวิคตอเรีย
เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด พอร์ทแคมเบล สะพานลอนดอน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ 
พิเศษ!! เมนูกุ้งล๊อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว พร้อมไวน์ชั้นเยี่ยม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซิดนีย์...ที่รัก ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 7 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5357
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : สนามบินสิงคโปร์ – ซิดนีย์ - ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์พร้อมอาหารเย็นระหว่างล่องเรือ
  • วันที่ 3 : ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ - SCENIC WORLD - ตึกควีนวิคตอเรีย
  • วันที่ 4 : ซิดนีย์ – เหินฟ้าสู่นครเมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป - พิเศษอาหารเย็น เมนูกุ้งล๊อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว พร้อมไวน์ชั้นเยี่ยม
  • วันที่ 5 : เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – พอร์ทแคมเบล – สะพานลอนดอน - เมลเบิร์น
  • วันที่ 6 : เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนครเมลเบิร์น - ช้อปปิ้ง - สนามบิน
  • วันที่ 7 : สิงคโปร์ - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 เม.ษ. 256710 เม.ษ. 256774,99174,99174,9919,900
11 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256777,99177,99177,9919,900
30 เม.ษ. 256706 พ.ค. 256769,99169,99169,9919,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก อื่นๆ