city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ECO SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ECO SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน

รหัส SG-SP026 ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก

Jetstar Airways(3K)

ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ECO SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน

pdf

ทัวร์สิงคโปร์ ECO SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน พาท่านล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “WONDERFUL LIGHT” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์  ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน BOON TONG KEE และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน SONG FA เดินทางโดยสายการบิน JETSTAR , AIRASIA , TIGER AIR

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ECO SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/851
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - CITY TOUR – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ “WONDER FUL LIGHT”
  • วันที่ 2 : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว)
  • วันที่ 3 : GARDEN BY THE BAY รวมค่าเข้าชม 1 โดมแล้ว (เลือกชมโดมใดก็ได้) – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 มี.ค 255927 มี.ค 255915,55515,55515,5555,900
01 เม.ษ. 255903 เม.ษ. 255915,55515,55515,5555,900
13 เม.ษ. 255915 เม.ษ. 255919,55519,55519,5555,900
14 เม.ษ. 255916 เม.ษ. 255919,55519,55519,5555,900
15 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 255919,55519,55519,5555,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ