city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE AWESOME

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE AWESOME

รหัส SG-SP025 ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE AWESOME

pdf

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE AWESOME เข้าชมแสงสี GARDEN BY THE BAY อลังการไฟ ยามค่ำคืน ล่องเรือ BUMBOAT ชมบรรยายกาศ สิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู & คาสิโนระดับ 6 ดาว / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋ เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE AWESOME
http://www.grandholiday.co.th/view/850
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีน่า เบย์ แซนด์
  • วันที่ 2 : เลือกเที่ยวตาม OPTION ที่ต้องการ
  • วันที่ 3 : ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมอไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 มี.ค 255919 มี.ค 255910,55510,55510,5554,900
18 มี.ค 255920 มี.ค 255910,95510,95510,9554,900
19 มี.ค 255921 มี.ค 255910,55510,55510,5554,900
20 มี.ค 255922 มี.ค 255910,95510,95510,9554,900
21 มี.ค 255923 มี.ค 255910,95510,95510,9554,900
22 มี.ค 255924 มี.ค 255910,95510,95510,9554,900
23 มี.ค 255925 มี.ค 255910,95510,95510,9554,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ