city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ HIGHLIGHT OF SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ HIGHLIGHT OF SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

รหัส SG-SP023 ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ HIGHLIGHT OF SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

pdf

ทัวร์สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน พาท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงคโปร์ฟลายเออร์ ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง WONDERFUL LIGHT ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เข้าชม GARDEN BY THE BAY / สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  บินโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) หรือ THAI AIRWAYS (TG)

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ HIGHLIGHT OF SINGAPORE 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/848
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - CITY TOUR - GARDEN BY THE BAY – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ท่าเรือ CLARKE QUAY
  • วันที่ 2 : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – มารีน่า เบย์ แซนด์ & ชมโชว์น้ำพุ “WONDER FUL LIGHT”
  • วันที่ 3 : วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - SINGAPORE FLYER – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 22 ม.ค. 255924 ม.ค. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 255931 ม.ค. 255919,99919,99919,9995,900
(เต็ม) 05 ก.พ. 255907 ก.พ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 12 ก.พ. 255914 ก.พ. 255919,99919,99919,9995,900
(เต็ม) 19 ก.พ. 255921 ก.พ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 20 ก.พ. 255922 ก.พ. 255922,55522,55522,5555,900
(เต็ม) 26 ก.พ. 255928 ก.พ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 04 มี.ค 255906 มี.ค 255919,99919,99919,9995,900
(เต็ม) 11 มี.ค 255913 มี.ค 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 18 มี.ค 255920 มี.ค 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 25 มี.ค 255927 มี.ค 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 01 เม.ษ. 255903 เม.ษ. 255919,99919,99919,9995,900
(เต็ม) 08 เม.ษ. 255910 เม.ษ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 09 เม.ษ. 255911 เม.ษ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 12 เม.ษ. 255914 เม.ษ. 255923,99923,99923,9995,900
(เต็ม) 13 เม.ษ. 255915 เม.ษ. 255923,99923,99923,9995,900
(เต็ม) 14 เม.ษ. 255916 เม.ษ. 255923,99923,99923,9995,900
(เต็ม) 15 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 255923,99923,99923,9995,900
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 22 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 30 เม.ษ. 255902 พ.ค. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 05 พ.ค. 255907 พ.ค. 255922,55522,55522,5555,900
(เต็ม) 13 พ.ค. 255915 พ.ค. 255921,99921,99921,9995,900
(เต็ม) 20 พ.ค. 255922 พ.ค. 255922,55522,55522,5555,900
(เต็ม) 27 พ.ค. 255929 พ.ค. 255922,55522,55522,5555,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ

ไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋