city
  • Mobile. 081-9699934
 เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

รหัส ZGSIN-2401SQ (JAN-JUN '24)

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท/ท่าน

⭐อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
โชว์แสงสี RHAPSODY LIGHT SHOW อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค 
วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์
http://www.grandholiday.co.th/view/5382
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – โชว์แสงสี RHAPSODY LIGHT SHOW – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
  • วันที่ 2 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
  • วันที่ 3 : อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ม.ค. 256707 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
06 ม.ค. 256708 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
12 ม.ค. 256714 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
13 ม.ค. 256715 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
19 ม.ค. 256721 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
20 ม.ค. 256722 ม.ค. 256715,99015,99015,9904,500
29 ม.ค. 256701 ก.ค. 256715,99015,99015,9904,500
02 ก.พ. 256704 ก.พ. 256715,99015,99015,9904,500
03 ก.พ. 256705 ก.พ. 256715,99015,99015,9904,500
09 ก.พ. 256711 ก.พ. 256716,99016,99016,9904,500
10 ก.พ. 256712 ก.พ. 256716,99016,99016,9904,500
16 ก.พ. 256718 ก.พ. 256715,99015,99015,9904,500
17 ก.พ. 256719 ก.พ. 256715,99015,99015,9904,500
24 ก.พ. 256726 ก.พ. 256718,99018,99018,9904,500
25 ก.พ. 256727 ก.พ. 256717,99017,99017,9904,500
15 มี.ค 256717 มี.ค 256715,99015,99015,9904,500
16 มี.ค 256718 มี.ค 256715,99015,99015,9904,500
30 มี.ค 256701 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
05 เม.ษ. 256707 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
06 เม.ษ. 256708 เม.ษ. 256717,99017,99017,9904,500
07 เม.ษ. 256709 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
12 เม.ษ. 256714 เม.ษ. 256719,99019,99019,9904,500
13 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256719,99019,99019,9904,500
14 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256719,99019,99019,9904,500
15 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256719,99019,99019,9904,500
19 เม.ษ. 256721 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
20 เม.ษ. 256722 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
27 เม.ษ. 256729 เม.ษ. 256715,99015,99015,9904,500
29 เม.ษ. 256701 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
03 พ.ค. 256705 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
04 พ.ค. 256706 พ.ค. 256717,99017,99017,9904,500
10 พ.ค. 256712 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
11 พ.ค. 256713 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
17 พ.ค. 256719 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
18 พ.ค. 256720 พ.ค. 256715,99015,99015,9904,500
01 มิ.ย. 256703 มิ.ย. 256717,99017,99017,9904,500
02 มิ.ย. 256704 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
07 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
08 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
14 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
15 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
21 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
22 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
28 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256715,99015,99015,9904,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ

จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB) นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร) ชมเมืองสิงคโปร์ และ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย (OptionB) รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

❤️ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ❤️ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง หนึ่งในไฮไลท์ สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์  กับ Garden Rhapsody ❤️ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ❤️ ท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ❤️ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ❤️ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ❤️ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ❤️ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B) ❤️ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด