city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน3 วัน 2 คืน

รหัส BT-SIN55_TR

Tiger Air (TR)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

(บินเช้า-กลับเย็น) 

⭐อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
ถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำ น้ำตกจีเวล
ชมความมหัศจรรย์ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
พิเศษ!! บะกุ๊ดเต๋ Bak ku te

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5039
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • สนามบินชางงี• น ้ าพุแห่งความม่ังค่ัง • อ่าวมารีน่า • เมอร์ไลอ้อน • มารีน่า เบย์แซนด์• การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์• สะพานฮีลิกซ์• โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
  • วันที่ 2 : วันที่สอง อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
  • วันที่ 3 : วันที่สาม อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์ แคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้าตกจีเวล • สนามบินชางงี• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 ก.ค. 256609 ก.ค. 256614,99914,99913,9995,000
30 ก.ค. 256601 ส.ค. 256614,99914,99913,9995,000
01 ก.ย. 256603 ก.ย. 256614,99914,99913,9995,000
08 ก.ย. 256610 ก.ย. 256614,99914,99913,9995,000
06 ต.ค. 256608 ต.ค. 256614,99914,99913,9995,000
03 พ.ย. 256605 พ.ย. 256614,99914,99913,9995,000
17 พ.ย. 256619 พ.ย. 256614,99914,99913,9995,000
01 ธ.ค. 256603 ธ.ค. 256614,99914,99913,9995,000
09 ธ.ค. 256611 ธ.ค. 256617,99917,99916,9995,000
15 ธ.ค. 256617 ธ.ค. 256614,99914,99913,9995,000
31 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256718,99918,99917,9995,000
12 ม.ค. 256714 ม.ค. 256713,99913,99912,9995,000
26 ม.ค. 256728 ม.ค. 256714,99914,99913,9995,000
09 ก.พ. 256711 ก.พ. 256714,99914,99913,9995,000
24 ก.พ. 256726 ก.พ. 256716,99916,99915,9995,000
08 มี.ค 256710 มี.ค 256713,99913,99913,9995,000
22 มี.ค 256724 มี.ค 256714,99914,99913,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ

❤️ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ❤️ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง หนึ่งในไฮไลท์ สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์  กับ Garden Rhapsody ❤️ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ❤️ ท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ❤️ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ❤️ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ❤️ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ❤️ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B) ❤️ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด