GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

สักการะขอพรวัดพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เขาสิกิริยา ถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม

ชมมรดกโลกเขาสิกิริยา | วัดถ้ำดัมบูลล่า | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge | อุทยานแห่งชาติยาลา | ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม