GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

แพ็คเกจทัวร์อิสระเดินทางแบบส่วนตัว โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ อายุบวร นมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ เมืองมรดกโลก สักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ

แพ็คเกจทัวร์อิสระเดินทางแบบส่วนตัว โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส อายุบวร นมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ เมืองมรดกโลกสักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ

แพ็คเกจทัวร์อิสระเดินทางแบบส่วนตัว โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ อายุบวร เยือนมรดกโลก วัดถ้าดัมบุลล่า ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา นมัสการพระบรมธาตุเขี ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี สักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื นเมือง ระบ้าแคนดี ชม LITTLE ENGLAND เมืองนูวารา เอลิยา เมืองแห่งดอกไม้และใบชา ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ

แพ็คเกจทัวร์อิสระเดินทางแบบส่วนตัว โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส อายุบวร เยือนมรดกโลก วัดถ้ำดัมบุลล่า  ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา นมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ สักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ชม LITTLE ENGLAND เมืองนูวารา เอลิยา เมืองแห่งดอกไม้และใบชา ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ

แพ็คเกจทัวร์อิสระเดินทางแบบส่วนตัว โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ อายุบวร เยือนมรดกโลก วัดถ้ำดัมบุลล่า  ชมพระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา สักการะต้นพระมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ชมความงามของเมืองหลวงโคลัมโบ