GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

ชมมรดกโลกเขาสิกิริยา | วัดถ้ำดัมบูลล่า | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge | อุทยานแห่งชาติยาลา | ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม

วัดพระเขี้ยวแก้ว | อุทยานแห่งชาติยาลา | ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | ป้อมปราการเมืองกอลล์ | วัดกัลยาณี | วัดคงคาราม

เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขี้ยวแก้ว ● พิพิธภัณฑ์อัญมณี   เมืองแคนดี้ ● ศูนย์สมุนไพร ● วัดถ้ำดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ  เมืองอนุราธปุระ ● ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง   ● ช้อปปิ้ง ODEL  ● วัดคงคาราม