GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934

ถ้ำดัมบูลลา พระพุทธไสยาสน์ ชมโชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา พิชิตยอดเขาสิกิริยา ชมปราสาทลอยฟ้า พระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้  นั่งตุ๊กๆชมเมืองหลวงเก่าแคนดี้ ป้อมปราการเมืองกอลล์-วัดกัลยานี วัดคงคามราม