city
  • Mobile. 081-9699934
หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

รหัส LA-GH009 ทัวร์ลาว ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

pdf

ทัวร์ลาว หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน (รถตู้) ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม วังเวียง ล่องเรือหางยาว  ชมความงามของลำน้ำซอง สมญานามกุ้ยหลินเมืองลาว วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว วัดศรีเมือง  เป็นวัดเก่าแก่มีความสำคัญและเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)
http://www.grandholiday.co.th/view/829
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หนองคาย
  • วันที่ 2 : หนองคาย – ด่านสะพานมิตรภาพ – เวียงจันทน์ – น้ำงึม - วังเวียง
  • วันที่ 3 : เมืองวังเวียง – ถ้ำน้ำ – ถ้ำจัง – เวียงจันทน์
  • วันที่ 4 : เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีสะเกด – ตลาดเช้า – วัดศรีเมือง - ดิวตี้ฟรี – หนองคาย
  • วันที่ 5 : หนองคาย - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ม.ค. 255931 ม.ค. 25598,5007,5007,0002,000
19 ก.พ. 255923 ก.พ. 25598,5007,5007,0002,000
23 มี.ค 255927 มี.ค 25598,5007,5007,0002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ