city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

รหัส LA-GH009 ทัวร์ลาว ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

pdf

ทัวร์ลาว หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน (รถตู้) ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม วังเวียง ล่องเรือหางยาว  ชมความงามของลำน้ำซอง สมญานามกุ้ยหลินเมืองลาว วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว วัดศรีเมือง  เป็นวัดเก่าแก่มีความสำคัญและเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)
http://www.grandholiday.co.th/view/829
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หนองคาย
  • วันที่ 2 : หนองคาย – ด่านสะพานมิตรภาพ – เวียงจันทน์ – น้ำงึม - วังเวียง
  • วันที่ 3 : เมืองวังเวียง – ถ้ำน้ำ – ถ้ำจัง – เวียงจันทน์
  • วันที่ 4 : เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีสะเกด – ตลาดเช้า – วัดศรีเมือง - ดิวตี้ฟรี – หนองคาย
  • วันที่ 5 : หนองคาย - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ม.ค. 255931 ม.ค. 25598,5007,5007,0002,000
19 ก.พ. 255923 ก.พ. 25598,5007,5007,0002,000
23 มี.ค 255927 มี.ค 25598,5007,5007,0002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น