city
  • Mobile. 081-9699934
หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

รหัส LA-GH009 ทัวร์ลาว ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)

pdf

ทัวร์ลาว หนองคาย เวียงจันทน์  วังเวียง 5 วัน 2 คืน (รถตู้) ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม วังเวียง ล่องเรือหางยาว  ชมความงามของลำน้ำซอง สมญานามกุ้ยหลินเมืองลาว วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว วัดศรีเมือง  เป็นวัดเก่าแก่มีความสำคัญและเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 5 วัน 2 คืน(รถตู้)
http://www.grandholiday.co.th/view/829
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หนองคาย
  • วันที่ 2 : หนองคาย – ด่านสะพานมิตรภาพ – เวียงจันทน์ – น้ำงึม - วังเวียง
  • วันที่ 3 : เมืองวังเวียง – ถ้ำน้ำ – ถ้ำจัง – เวียงจันทน์
  • วันที่ 4 : เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีสะเกด – ตลาดเช้า – วัดศรีเมือง - ดิวตี้ฟรี – หนองคาย
  • วันที่ 5 : หนองคาย - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ม.ค. 255931 ม.ค. 25598,5007,5007,0002,000
19 ก.พ. 255923 ก.พ. 25598,5007,5007,0002,000
23 มี.ค 255927 มี.ค 25598,5007,5007,0002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี” เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง