city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

รหัส SHTGUTHKMG1 (MAR-OCT24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท/ท่าน

เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง
ไฮไลท์ของทริปนี้ พระธาตุหลวงเวียงจันน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาม นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง
สาว-จีน สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี
อุทยานแห่งชาติป่าหิน ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5559
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง –ประตูชัย
  • วันที่ 2 : เวียงจันทน์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหาน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนา
  • วันที่ 3 : ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” – สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้านเผ่าไอ้นี – น้ำตกเก้ามังกร) – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณสี
  • วันที่ 4 : สิบสองปันนา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตูมังกร (รวมรถราง) – ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่
  • วันที่ 5 : อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง
  • วันที่ 6 : คุนหมิง - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 มี.ค 256707 มี.ค 256734,99934,99934,9995,000
09 มี.ค 256714 มี.ค 256735,99935,99935,9995,000
16 มี.ค 256721 มี.ค 256735,99935,99935,9995,000
23 มี.ค 256728 มี.ค 256735,99935,99935,9995,000
20 เม.ษ. 256725 เม.ษ. 256735,99935,99935,9995,000
11 พ.ค. 256716 พ.ค. 256736,99936,99936,9995,000
18 พ.ค. 256723 พ.ค. 256736,99936,99936,9995,000
25 พ.ค. 256730 พ.ค. 256736,99936,99936,9995,000
08 มิ.ย. 256713 มิ.ย. 256736,99936,99936,9995,000
15 มิ.ย. 256720 มิ.ย. 256736,99936,99936,9995,000
22 มิ.ย. 256727 มิ.ย. 256736,99936,99936,9995,000
06 ก.ค. 256711 ก.ค. 256737,99937,99937,9995,000
13 ก.ค. 256718 ก.ค. 256737,99937,99937,9995,000
17 ส.ค. 256722 ส.ค. 256737,99937,99937,9995,000
24 ส.ค. 256729 ส.ค. 256737,99937,99937,9995,000
07 ก.ย. 256712 ก.ย. 256736,99936,99936,9995,000
14 ก.ย. 256719 ก.ย. 256736,99936,99936,9995,000
21 ก.ย. 256726 ก.ย. 256736,99936,99936,9995,000
19 ต.ค. 256724 ต.ค. 256737,99937,99937,9995,000
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 256737,99937,99937,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ